Baakoeh Free Download Latest APK Version 1.1.2

Baakoeh Free Download Latest APK Version 1.1.2

Description of Baakoeh

Baakoeh 1.0 er en sørsamisk lydordlisteapp med 3000 ord. I ordlisten kan du søke både på norsk og samisk, og lytte til de sørsamiske ordene. Passer for alle som ønsker å lære seg sørsamisk. Kombiner gjerne med nettbasert kurs i sørsamisk fra E-skuvle.no.

Baakoeh 1.0 akte åarjelsaemien baakoelæstoeappe 3000 baakoejgujmie. Baakoelæstosne maahtah dovne nöörjen- jïh saemiengïelesne ohtsedh. Datne maahtah dejtie åarjelsaemien baakojde goltelidh. Sjeahta gaajhkesidie mah sijhtieh åarjelsaemien lïeredh jïh joekoen skuvlide. Nuhtjh maaje dam åarjelsaemien nedtekuvsjine ektine E-skuvle.no’ste.
Baakoeh 1.0 is a Sami lydordlisteapp with 3000 words. In the dictionary, you can search in both Norwegian and Sami, and listen to the Southern Sami words. Suitable for anyone who wants to learn Sami. Combines with online course in Sami from E-skuvle.no.

Baakoeh 1.0 heeding åarjelsaemien baakoelæstoeappe 3000 baakoejgujmie. Baakoelæstosne maahtah lazy nöörjen- Jih saemiengïelesne ohtsedh. Datne maahtah dejtie åarjelsaemien baakojde goltelidh. Sjeahta gaajhkesidie ​​mah sijhtieh åarjelsaemien lïeredh Jih joekoe skuvlide. Nuhtjh maaje pond åarjelsaemien nedtekuvsjine ektine E-skuvle.no’ste.
• Initial release

App Information of Baakoeh

App Name Baakoeh
Package Name air.no.abccompan.baakoeh
Version 1.1.2
Rating ( 6 )
Size 80.8 MB
Requirement Android 2.3.2+
Updated 2014-12-29
Installs 1,000+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *