Nəsirəddin Tusi Download Latest APK Version 9

Nəsirəddin Tusi Download Latest APK Version 9

Description of Nəsirəddin Tusi

Dahi insanlar dünyaya neçə əsrdən bir gəlir və öz gəlişləri ilə tarixdə silinməz iz qoyurlar. Bizim də məqsədimiz sizi tarixdə silinməz iz qoymuş şəxsiyyətlərin həyat və yaradıcılıqları ilə tanış etməkdir. İndi həmin dahilərdən biri – elm aləminin şahı, Azərbaycanın görkəmli alim və dövlət xadimi Nəsirəddin Tusinin keçdiyi ibrətamiz həyat yoluna və elm xəzinəsinə bəxş etdiyi töhfələrə nəzərə salacağıq. Bütün həyatını, bilik və bacarığını elmə bəxş etmiş Tusinin təkcə elmi yox, etik və siyasi-ictimai görüşləri ilə yaxından tanışlığın sizin üçün maraqlı olacağına əminik.

Əziz dostlar, həmçinin Sizi YouTube-da “Azərbaycan xalq nağılları” kanalındakı yeni layihəmizi izləməyə dəvət edirik!
https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
The great people of the world a few centuries, are an indelible mark on revenue and with their arrival. Our goal is to put an indelible mark on you to get acquainted with the life and personalities. Now, one of the geniuses – the king of the realm of science, of the outstanding scientist and statesman passed Nasreddin Tusi instructive way of life and shall take into account the contribution of science to the treasury. All his life, not only scientific knowledge and skills in science gave Tusi, ethical, and political awareness and public meetings are sure to be of interest to you.

Dear friends, as well as on YouTube, “the folk tales” project invite you to watch the new channel!
https://www.youtube.com/channel/UCkyI4UcXEpaWB1TulwliOlg
Enerjinin qənaətlə sərf olunması təmin edilib.

App Information of Nəsirəddin Tusi

App Name Nəsirəddin Tusi
Package Name air.Tusi
Version 9
Rating ( 66 )
Size 24.5 MB
Requirement Android 2.2+
Updated 2017-02-08
Installs 5,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *