Taxi Prijs NL Download Latest APK Version 1.1

Taxi Prijs NL Download Latest APK Version 1.1

Description of Taxi Prijs NL

Deze gratis applicatie laat u zien wat u maximaal kwijt bent voor een taxiritje in Nederland.

Er word gebruikgemaakt van de routeberekening van Google, deze berekent ook hoe lang de rit zal duren in het huidige verkeer. Dit om u een zo nauwkeurig mogelijke indicatie te geven.

U mag en kan nooit veel meer (of minder) kwijt zijn dan het aangegeven bedrag, de verkeerssituatie kan hier invloed op hebben.
U kunt de route bekijken door op “Toon kaart” te klikken en de navigatie van Google Maps te volgen tijdens de rit.
Is er een normale situatie, dan ligt de oorzaak van een (eventuele) afwijkende ritprijs waarschijnlijk bij de chauffeur of de apparatuur.

Heeft u klachten over een chauffeur of bedrijf neem dan contact op via www.taxiklacht.nl.

De GPS locatie kan soms niet beschikbaar zijn of niet goed doorgegeven worden, vul dan zelf uw startpunt in.

Aan deze berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend en worden aangeboden om een eerlijke prijsindicatie te geven.
This free application lets you see what you’re up lost for a taxi ride in the Netherlands.

They will be used for the route calculation of Google, it also calculates how long the ride will last in the current traffic. This give you an accurate indication.

You must not and can never be more (or less) than the specified amount lost, the traffic situation here can influence.
You can set the route by clicking on “Show on map” button and the navigation of Google Maps to follow during the ride.
Is there a normal situation, the cause of a (possible) different fare probably the driver or the equipment.

If you have complaints about a driver or company please contact us via www.taxiklacht.nl.

The GPS location can sometimes be unavailable or not passed, please fill in your starting point.

These calculations can not bind and are offered a fair price indication.

App Information of Taxi Prijs NL

App Name Taxi Prijs NL
Package Name appinventor.ai_gafietsuh.TaxiPrijsNL
Version 1.1
Rating ( 20 )
Size 1.5 MB
Requirement Android 1.5+
Updated 2013-03-19
Installs 1,000+
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *