Memobile Game – Leer & Speel Download Latest APK Version 1.1.0

Memobile Game – Leer & Speel Download Latest APK Version 1.1.0

Description of Memobile Game - Leer & Speel

Deze games hebben als doel om de componenten van een computer beter te leren kennen, de basis functionaliteiten, hoe de computer veilig uit en aan te zetten, alsook het gebruik van de muis en het toetsenbord.

Memobile Game bestaat uit 3 verschillende games:
– PASSENDE PAREN
De onderdelen van een computer.
Leer de componenten uit het hoofd.
Bijkomende suggesties.
– STARTERSKIT
Zet de computer aan en uit zonder problemen.
Leer procedures uit het hoofd.
Bijkomende suggesties.
– DRUK EN… ACTIE!
Het gebruik van de muis en het toetsenbord.
Herinner de sneltoetsen op het toetsenbord.
Bijkomende suggesties.

Het logo van Memobile is ook een figuurtje dat de gebruiker helpt in de inleidende fase van het spel waar de gebruiker leert en vervolgens speelt. Bijvoorbeeld, in het geval van het eerste spel zal het figuurtje uitleggen wat een laptop of een desktop is, alsmede wat de onderdelen van de computer zijn. In de uitleg worden ook die pictogrammen gebruikt, die daarna zullen verschijnen in het spel.

Memobile is een resultaat van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma, subprogramma KA3 ICT. Deze communicatie geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.
These games aim to learn the basic functions, how safe and on, and the use of the mouse and keyboard. The computer components of a computer more

Memobile Game consists of three different games:
– MATCHING PAIRS
The parts of a computer.
Learn the components of the head.
Additional suggestions.
– STARTER
Turn the computer on and off without any problems.
Learn by heart procedures.
Additional suggestions.
– PRESSURE AND … ACTION!
Using the mouse and keyboard.
Remember the keyboard shortcuts.
Additional suggestions.

The logo of Memobile is also a figure that helps the user in the preliminary stage of the game where the user learns and then plays. For example, in the case of the first game, the figure explain what a laptop or a desktop is, and what the components of the computer. In the explanation be that icons are used, which will then appear in the game.

Memobile ViPi is a result of the project. The ViPi KA3 LLL project (511 792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is partially funded by the Lifelong Learning program, subprogramme KA3 ICT. This communication reflects the views only of the author (s) again, and the Commission can not be held responsible for the use that may be made of the information contained therein. Responsible

App Information of Memobile Game - Leer & Speel

App Name Memobile Game - Leer & Speel
Package Name air.memobile.A1.A1NL
Version 1.1.0
Rating
Size 708.7 KB
Requirement Android 2.2+
Updated 2013-09-13
Installs 5+
Category Games, Puzzle
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *