Tajemství zavřených dveří Download Latest APK Version 1.0.51.0.5

Tajemství zavřených dveří Download Latest APK Version 1.0.51.0.5

Description of Tajemství zavřených dveří

Tajemství zavřených dveří je série komiksů, kde se seznámíš s různými podobami domácího násilí.
Svými rozhodnutími máš možnost ovlivnit děj příběhu.
Vyzkoušej všechny varianty, ať poznáš správná i špatná rozhodnutí.

Tato herní aplikace vznikla v rámci projektu “Násilí věc (ne)veřejná”, finančně podpořeného grantem z Norských fondů spravovaných Nadací Open Society Fund Praha v programu Dejme (že)nám šanci.

Tajemstvi zavrenych dveri je vyukova hra v podobe komiksu s cilem informovat jak resit problemy domaciho nasili.
Secret closed door is a series of comic books, where you will meet with different forms of domestic violence.
Its decisions have the option to influence the storyline.
Try all the options, let you know right and wrong decisions.

This gaming applications created within the project “Violence thing (in) public”, financially supported by a grant from the Norwegian Fund managed by the Open Society Fund Prague in the program Suppose (that) we have a chance.

Secret closed door is an educational game in the form of a comic to inform how to solve the problem of domestic violence.

App Information of Tajemství zavřených dveří

App Name Tajemství zavřených dveří
Package Name air.cz.enteron.behindcloseddoors
Version 1.0.51.0.5
Rating ( 7 )
Size
Requirement 4.0 and up4.0 and up
Updated 2016-10-19
Installs 100+
Category Educational, Games
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *