Joc Enters Download Latest APK Version 1.4

Joc Enters Download Latest APK Version 1.4

Description of Joc Enters

Joc de càlcul mental preparat per a treballar les operacions matemàtiques bàsiques dels nombres enters.
Es poden treballar sèries sense de fi de cadascuna de les operacions, suma, resta, multiplicació i divisió, així com sèries d’operacions aleatòries, barrejant les quatre.
Al mateix temps que es practica el càlcul, l’aplicació fa recompte dels intents, dels encerts i de les errades, per tal d poder fer un seguiment del progrés en el càlcul
Mental arithmetic game ready to work basic mathematical operations integers.
It can work without end of each series of operations, addition, subtraction, multiplication and division as well as a series of random operations, mixing four.
While practicing the calculation, application for recount attempts, successes and failures, in order to be able to monitor progress in the calculation
S’ha corregit el càlcul d’intents realitzats quan s’esgota el temps.

App Information of Joc Enters

App Name Joc Enters
Package Name appinventor.ai_famdaor.jocenters
Version 1.4
Rating ( 18 )
Size 2.2 MB
Requirement Android 1.6+
Updated 2015-11-27
Installs 50+
Category Apps, Education
Developer

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *